Exekutorský úřad Břeclav

Vítejte na stránkách Mgr. Marcely Petrošové, soudního exekutora Exekutorského úřadu Břeclav, která vykonává činnost dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v platném znění.

 

Co nabízíme?

 • Rychlé zpracování jakéhokoliv množství exekučních případů
 • Komplexní a důsledná lustrace majetku povinných
 • Efektivní vymáhání všemi zákonnými způsoby exekuce
 • Činnost na území celé České republiky
 • Individuální přístup k oprávněným
 • Pravidelný reporting v dohodnuté periodicitě
 • Rychlý převod vymožených částek na účet oprávněného
 • Dlouholeté zkušenosti, mladý tým

dále nabízíme:

 • Právní pomoc po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat návrh na nařízení exekuce dle exekučního řádu)
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí
 • Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením

 

Praktické informace pro osoby:

 • které chtějí vést exekuci proti svým dlužníkům, naleznete pod odkazem pro oprávněné.
 • proti kterým je vedena exekuce, naleznete pod odkazem pro povinné.

 

Číslo účtu pro zasílání plateb je: 500 500 562/0800 (Česká spořitelna a.s.)

(variabilní symbol platby je tvořen spisovou značkou bez lomítka)

 

 

 

 
Czech Bulgarian English French German Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Turkish Ukrainian

Kontakt

adresa:

Mgr. Marcela Petrošová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Břeclav
17. listopadu 2995/1a
690 02  Břeclav

datová schránka: r4dsxd7
tel: +420 513 033 032
+420 513 033 034
+420 513 033 035
e-mail: podatelna@exekucebreclav.cz

Další kontakty