Exekutorský úřad Břeclav

Vítejte na stránkách Mgr. Marcely Petrošové, soudního exekutora Exekutorského úřadu Břeclav, která vykonává činnost dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

 

UPOZORNĚNÍ: Exekutorský úřad Břeclav bude v období od 21.05.2015 do 26.05.2015 z technických důvodů uzavřen.

 

Co nabízíme?

 • Rychlé zpracování jakéhokoliv množství exekučních případů
 • Komplexní a důsledná lustrace majetku povinných
 • Efektivní vymáhání všemi zákonnými způsoby exekuce
 • Činnost na území celé České republiky
 • Individuální přístup k oprávněným
 • Pravidelný reporting v dohodnuté periodicitě
 • Rychlý převod vymožených částek na účet oprávněného
 • Dlouholeté zkušenosti, mladý tým

dále nabízíme:

 • Právní pomoc po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat návrh na nařízení exekuce dle exekučního řádu)
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí
 • Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením

 

Praktické informace pro osoby:

 • které chtějí vést exekuci proti svým dlužníkům, naleznete pod odkazem pro oprávněné.
 • proti kterým je vedena exekuce, naleznete pod odkazem pro povinné.

 

Číslo účtu pro zasílání plateb je: 500 500 562/0800 (Česká spořitelna a.s.)

(variabilní symbol platby je tvořen spisovou značkou bez lomítka)

 

Věříme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace.

 
Czech Bulgarian English French German Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Turkish Ukrainian

Kontakt

adresa:

Mgr. Marcela Petrošová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Břeclav
U Tržiště 9
690 02  Břeclav

datová schránka: r4dsxd7
tel: +420 513 033 032
+420 513 033 034
+420 513 033 035
e-mail: podatelna@exekucebreclav.cz

Další kontakty